Giới hạn của trang checkout trên nền tảng Shopify

Giới hạn của trang checkout trên nền tảng Shopify

Trong quá trình làm việc với các website bán hàng trên nền tảng Shopify, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu liên quan đến trang checkout (trang thanh toán). Một số yêu cầu phổ biến là: Chỉnh sửa giao diện, bố cục của trang Chỉnh sửa đường dẫn của trang Thêm hoặc xoá các…