Dịch vụ thiết kế website bán hàng Shopify và Shopify Plus

Sở hữu website bán hàng chuyên nghiệp và bắt mắt với nền tảng Shopify. Dù bạn đang kinh doanh bất cứ ngành hàng nào, chúng tôi đều có thể giúp bạn xây dựng website kinh doanh, quản lý tập trung và marketing online một cách hiệu quả nhất.

Our setup vs. doing it yourself

We have years of experience and know all the rights and wrongs.

We’ve worked with Shopify since 2015 back when it was relatively unknown. We’ve seen it grow and develop and know it like the back of our hands. All this time we’ve also been helping clients with various types of online businesses, so we can foresee the problems you might encounter.

We save you hundreds of hours in the long run.

As a store owner you have a lot to worry about aside from the website; including creating or sourcing the products themselves, the shipping, the product descriptions and photos. If you value your time, focus on the business and leave the technical stuff to us.

Quy trình

Giao diện & Bố cục

Lựa chọn mẫu giao diện

Chúng tôi sẽ trao đổi để hiểu về sản phẩm, thương hiệu và yêu cầu đối với website của công ty. Từ đó, chúng tôi sẽ tư vấn một số mẫu giao diện phù hợp.

Thiết kế trang chủ

Chúng tôi giúp bạn thiết lập các module cần có trên trang chủ như: slider hình ảnh, danh sách sản phẩm nổi bật, đánh giá của khách hàng,…

Chỉnh sửa mẫu giao diện

Tuỳ chỉnh mẫu giao diện đã chọn theo bộ nhận dạng thương hiệu của công ty. Yêu cầu tối thiểu là công ty đã có logo.

Tạo các trang tĩnh

Thiết lập các trang tĩnh cần có đối với một website bán hàng. Bao gồm: trang giới thiệu, trang liên hệ (và form liên hệ), trang FAQ và các trang chính sách

Footer và Header

Thiết lập menu chính (ở header), các menu phụ (ở footer) thanh tìm kiếm và các thiết lập khác.

Tuỳ chỉnh giao diện nâng cao

Chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn thiết kế giao diện riêng cho một số trang đặc biệt


Giao diện & Bố cục

Lựa chọn mẫu giao diện

Chúng tôi sẽ trao đổi để hiểu về sản phẩm, thương hiệu và yêu cầu đối với website của công ty. Từ đó, chúng tôi sẽ tư vấn một số mẫu giao diện phù hợp.

Thiết kế trang chủ

Chúng tôi giúp bạn thiết lập các module cần có trên trang chủ như: slider hình ảnh, danh sách sản phẩm nổi bật, đánh giá của khách hàng,…

Chỉnh sửa mẫu giao diện

Tuỳ chỉnh mẫu giao diện đã chọn theo bộ nhận dạng thương hiệu của công ty. Yêu cầu tối thiểu là công ty đã có logo.

Tạo các trang tĩnh

Thiết lập các trang tĩnh cần có đối với một website bán hàng. Bao gồm: trang giới thiệu, trang liên hệ (và form liên hệ), trang FAQ và các trang chính sách

Footer và Header

Thiết lập menu chính (ở header), các menu phụ (ở footer) thanh tìm kiếm và các thiết lập khác.

Tuỳ chỉnh giao diện nâng cao

Chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn thiết kế giao diện riêng cho một số trang đặc biệt

Bảng giá

Gói 1

10.000.000 VNĐ

We professionally set up your purchased Shopify Theme, upload content and products, organize them, set up filters, collections and navigation.

If you lack time or technical confidence to set up your own store, this can be the perfect quick-start solution for you. Get up and running in just 2-3 weeks.

Gói 1

10.000.000 VNĐ

We professionally set up your purchased Shopify Theme, upload content and products, organize them, set up filters, collections and navigation.

If you lack time or technical confidence to set up your own store, this can be the perfect quick-start solution for you. Get up and running in just 2-3 weeks.

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời

Câu trả lời